Amdanom Ni

Ei’n nodau yn Derwen Deg…

Mae’r feithrinfa yn cael ei yrru gan dîm o unigolion gofalgar sy’n creu teimlad cyfforddus a chariadus trwy gyfrwng y Gymraeg. Gydai’n gilydd, rydym yn cynnig awyrgylch croesawgar i bob teulu sy’n cerdded drwy ein drysau, gan rhoi teimlad o ddiogelwch ac ymddiriedaeth i rieni wrth iddynt adael eu rhai bach am y dydd.

Ei’n Gwerthoedd yn Derwen Deg…

Ein prif nod yn y feithrinfa yw darparu ein gofal drwy gyfrwng y Gymraeg, gan helpu i baratoi pob plentyn ar gyfer dyfodol dwyieithog. Rydym yn cefnogi’n llwyr holl gefndiroedd di-Gymraeg ac wrth ei’n bodd yn croesawu pobl newydd i’n teulu bach.