Plant Mewn Angen

Cyfrannodd Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg tuag at Plant Mewn Angen dydd Gwener wrth godi £100 wrth gymryd rhan mewn taith gerdded o amgylch Cyffordd Llandudno. Da iawn chi!