Ffair Gwanwyn

Cafwyd Ffair wanwyn gyda cacen a phanned ar gyfer ei’n rhieni a ffrindiau. Daeth llawer o stondinau gwych yn cynnwys Siop Lyfrau Lewis, Ridiculously Rich, Stondin gemwaith a llawer o stondinau crefft eraill. Roeddem yn lwcys iawn i gasglu gwobrwyau hyfryd gan fusnesau lleol fel rhodd ar gyfer ei’n raffl.