Codi Arian

Daeth ei’n rhieni a phlant gwych ar daith gerdded noddedig gyda staff y feithrinfa, o Derwen Deg at traeth West Shore Llandudno ac yn ol, i godi arian ar gyfer ei’n ardal tu allan. Codwyd £1,110! Diolch mawr i bawb a gymerodd rhan a chyfranu at ei’n swm terfynol. Rydym wedi gallu prynu ty haf newydd, uned chwarae pren yn cynnwys siglen a sleid i’r babanod ac siglen mwy ar gyfer ei’n plant hynaf.