Tacluso'r Gardd

Cafwyd ddiwrnod braf o haf i dacluso ei’n gardd oedd wedi ordyfu. Ni allem fod wedi ei weneud heb cymorth ei’n rhieni a rhai gwirfoddolwyr gweithgar! Llwyddon i glirio lawer o ordyfiant a creu fwy o le i’r plant fwynhau ac ei’n planiau i dyfodol yr ardd. Hoffwn ddiolch i bawb a rhoddod ei amser rhydd i helpu. Gwyliwch am beth a wnawn nesaf!…