Gwobr Mudiad Meithrin

Roedd yn anrhydedd genym i gyrraedd safle yn y categori hwn. Cafwyd y staff amser gwerthchweil yn mynychu’r noson wobrwyno. Cawsom y drydydd safle yn y catogri hwn ac hoffwn ddiolch i’r rhieni am eu cefnogaeth dros y blynyddoedd.