Ein gwobr Mentrau Iaith🥇

Yn Chwefror 2020, cawsom newyddion y bod Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg wedi ennill gwobr yn sermoni gwobrwyo Menterau Iaith.